Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

kishor zote

Others

4.0  

kishor zote

Others

रंग (सहाक्षरी)

रंग (सहाक्षरी)

1 min
11.2K


रंगलेल्या हाती 

राहिलेत रंग 

मन हे बावरे 

तुझ्यातच दंग


ती सरमिसळ

झालीय रंगाची

कमान या हाती

ती इंद्रधनुची


हातांना कळेना

हा रंग कोणता ?

रंगात रंगला

आज न सांगता


रंगात असे या

रंगुनिया जावे

असेच रंगीत

आयुष्य जगावे


Rate this content
Log in