Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shobha Wagle

Inspirational

3  

Shobha Wagle

Inspirational

रम्य ती वसुंधरा

रम्य ती वसुंधरा

1 min
12.2K


वसुंधरा नटली हिरव्या शालूने

डोंगरांनी ओढली चादर धुक्याची

दुधाळ झरे डोंगरांवरून धावती

तुडवित वळणाची वाट घाटाची


हिरवे हिरवेगार गालिचे

आच्छादले साऱ्या धरणीवर

ढवळ्या पवळ्या संगे भूमीपुत्र

नांगरणीकरता राबतो शेतावर


आया बाया मिळुनी कामास जुंपली

भात पेरणीच्या पाऊलभर पाण्यात

ओहळावरचा साकव जोडून देतो

आजू बाजुच्या लोकास दोन गावात


तुषार पाण्याचे उधळीत दुधाळ झरे

डोंगरमाथ्यावरुनी उड्या मारती

इकडून तिकडून मिळून सारे ते

मोठ्या नदीच्या पाण्याला मिळती


उंच डोंगरावरुनी लहान मोठे

दूध पाण्याचे धबधबे कोसळती

रांगा त्या धबधब्यांची पाहुनी

मनात माझ्या ते मोर नाचती


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational