Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Ravindra Gaikwad

Inspirational Others

3  

Ravindra Gaikwad

Inspirational Others

रक्षाबंधनाचा सण

रक्षाबंधनाचा सण

1 min
83


रक्षाबंधनाचा सण

येते बहिणीची आठवण,

दूरदेशी माझी बहिण

बांधील मज राखी कोण..?


नात्यांमध्ये असे नाते

भाऊ बहिणीचे ते,

आठवण मनोमनी

बहिणीची खूप येते,

कधी येशील ग ताई

नाही आलीस अजून...

    बांधील मज राखी कोण..?


हाती भावाच्या बांधावा

बहिणीने रेशीम धागा,

भावा बहिणींच्या नात्याचा

हेवा वाटावा या जगा,

वाट पाहतो भाऊ तुझा

डोळ्यात आणून प्राण...

   बांधील मज राखी कोण..?


बांधायची बहिणीने

राखी भावाच्या हातात,

जगावेगळं ते प्रेम

भाऊ बहिणीच्या नात्यात,

ताई डोळे भरून येती

येता तुझी ग आठवण...

   बांधील मज राखी कोण...?


मोल बहिणीचे कळे

बहिण नसता जवळ,

भाऊ बहिणीचे नाते

आहे फार जगावेगळं,

खरं भाग्य ते लागते

अशी मिळाय प्रेमळ बहिण..

बांधील मज राखी कोण...?


Rate this content
Log in