Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

akshata alias shubhada Tirodkar

Tragedy Others

3  

akshata alias shubhada Tirodkar

Tragedy Others

परतुनी यावे ते दिवस

परतुनी यावे ते दिवस

1 min
60


कोणे एके काळी कोरोनाच नावच माहित नव्हते 

जीवन धकाधकीचे असले तरी भीतीमय नव्हते 

घरात बंद करून बसण्याची परिस्थिती नव्हती 

सतर्कतेचे नियम पाळण्याची गरज नव्हती 

एका विषाणू ने केली सगळी पंचाईत 

आरोग्या सह अर्थव्यवस्था हि झाली डगमगळीत

आरोग्य जपणे झाले आता गरजेचे 

पोटा साठी पैसे कमवणे हि आले 

सगळेच कंटाळे ह्या साऱ्या परिस्थितीला 

मनातून आहे सगळ्यांची इच्छा 

परतुनी यावे ते दिवस आता 


Rate this content
Log in