Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Kalpana Deshmukh

Others

3  

Kalpana Deshmukh

Others

पर्जन्य

पर्जन्य

1 min
38


सुधाकरी अभंग

   *पर्जन्य*


 भेगाळली भुई । तहानली धरा ।

 आटलाय झरा । नदीपात्रे ।।


 बळीराजा तुला । नित्य आळवितो ।

 कधी बरसतो । वाट पाहे ।।


 निर्जल प्रदेशी । मृग कोसळला ।

 बळी सज्ज झाला । पेरणीला ।।


 तव आगमने । शुभ्र जलधारा ।

 सोसाट्याचा वारा । संचारती ।।


 अति पर्जन्याने । गावोगावी पाणी ।

 वाहे ओसंडूनी । अतोनात ।।


 बेताने येवोनी । झरे, नदी भर ।

 नको तो कहर । जीवघेना ।।


 धरा वसुंधरा । न्हाऊन निघाली ।

 पाने तरुवेली । बहरली ।।


 नभ झाकोळले । ढग उतरले ।

 इंद्रधनू आले । भेटायासी ।।


 पर्जन्य राजाने । संजीवन दिले ।

 बीज अंकुरले । शिवारात ।।


अवनी सजली । सुजलां सुफलां ।

धरणी शितलां । तृप्त होई ।।


 झिम्माड पाऊस । खळाळ ओहोळ ।

 जल हे नितळ । सुखावती ।।


Rate this content
Log in