Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

Akash Wankhede

Others

3  

Akash Wankhede

Others

परिचय- एक प्रयोगशाळा

परिचय- एक प्रयोगशाळा

1 min
187


देह म्हणजे प्रयोगशाळा ! 

    डोळे जसे लिटमस पेपर 

     माणसाची नजर जशी 

     चंचूमधलं सोल्यूशन ! 

    माणसाचा परिचय म्हणजे 

    चांगल्या वाईट गुणांचं रसायन ! १! 

    

सत्यवृत्तीची तपासणी करता 

    क्षणात होते परीक्षण ! 

    रिपोर्ट सारे नॉर्मल दिसतात ! 

    बघून उघड्या डोळ्यानं ! 

     माणसाचा परिचय म्हणजे 

    चांगल्या वाईट गुणांचं रसायन ! २! 

    

निदान वाईट वृत्तीच 

    होत नाही तेव्हढं पटकन ! 

    काही दिवसाच्या चाचण्यात दिसते! 

    हे कीड पसरवणारे लक्षण ! 

    माणसाचा परिचय म्हणजे 

    चांगल्या वाईट गुणांचं रसायन ! ३! 


Rate this content
Log in