Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Chandan Pawar

Others

3  

Chandan Pawar

Others

प्रेमवेडा..

प्रेमवेडा..

1 min
10


तुझ्या प्रेमास मी 

नित्य समजून घ्यावे..! 

तुला समजून घेता 

तुझ्यातच वेडे व्हावे..!!


हट्ट तुझा तुझ्या 

मनासारखे सारे व्हावे..!

तू न सांगताही तुझ्या 

मनातले मी उलगडावे.. !! 


बांगड्यांची खणखण 

मंजुळ पैंजणाचा नाद..! 

माझी स्वप्नसुंदरी तू

दे माझ्या प्रेमास प्रतिसाद..!!


सौंदर्य तुझं पाडिती भुरळ 

रंगला इष्काचा खेळ..!

कसे सावरू,कसे आवरू 

तुझ्यातच जाई सारा वेळ..!!


तुझ्या प्रेमापुढे वाटे मला

सारा आनंद - हर्ष उणा..!

आयुष्यभर हा प्रेमवेडा 

सांभाळेल तूझा सोज्वळपणा..!!


Rate this content
Log in