Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Chandan Pawar

Tragedy

3  

Chandan Pawar

Tragedy

क्षमा करशील मला..

क्षमा करशील मला..

1 min
13


प्रेमात चंदनापरी दरवळूनही

तुझ्या मनात बसू शकलो नाही..!

क्षमा करशील मला

तुला माझ्या प्रेमात पाडू शकलो नाही..!!


 तुझे हृदय जिंकण्यासाठी

वाटेवर तुझ्या येत राहिलो..!

कळत नकळत मी माझ्याच

भावनांचा बाजार मांडत राहिलो..!!


अश्रू माझ्या डोळ्यात आलेले

तू कधी पाहू शकले नाही..!

क्षमा करशील मला तुझ्या मनातील 

माझे स्थान समजू शकलो नाही..!!


पुन्हा पुन्हा तुझ्या मिठीत

विसावण्याचे मोह आवरायचे नाही..!

माझे असे विचार करणे

तुला कधी आवडायचे नाही..!!


नाराज ते मन माझे

तू कधी पाहू शकले नाही..!

तरीही क्षमा करशील मला

मी तुला कधी समजू शकलो नाही..!!


आता कळली माझी चूक

वाटेवर तुझ्या येणार नाही..!

तळमळ तडफड कितीही झाली 

तरी त्रास तुला देणार नाही..!!


तू सुखी आनंदी रहा 

दुसरे काहीच मागत नाही..!

क्षमा कर मला

तुला माझ्या प्रेमात पाडू शकलो नाही..!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy