Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Chandan Pawar

Others

3  

Chandan Pawar

Others

मन माझं...

मन माझं...

1 min
13


भोळं भाबडं मन माझं

सखे तुझ्यावरच जडलं

सारी दुनिया सोडून ते

तुझ्याच प्रेमात पडलं


नाही कळलं मला पण

तुझ्यात काय दिसलं

मन मात्र तुला बघून

आतल्या आत हासलं


ध्यानी मनी नसताना

अचानक तू दिसली

मला न विचारताच

मनात जाऊन बसली


बाहेर पडायचं तर

नावच आता घेईना

दोन शब्द बोलल्याशिवाय

माझाही दिवस जाईना


रहा इथेच कायमची

बनून माझी महाराणी

दोघे मिळून लिहू आता

आपलीच प्रेमकहाणी


Rate this content
Log in