Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Chandan Pawar

Others

4  

Chandan Pawar

Others

जीवन वळणवाट..

जीवन वळणवाट..

1 min
6


आपले कोण परके कोण

कोडे कधी उलगडले नाही.

        

      नात्यांचे रेशीमबंध गुंफतांना

     ऋणानुबंध कधी जुळले नाहीत.


संकटांना सामोरे जातांना

मागे कधी वळलो नाही.


       सुखाचे चार क्षण जगतांना

        गर्वाने कधी हुरळलो नाही.


स्वतःपेक्षा दुसऱ्याला जपतांना

मनासारखं कधी जगलो नाही.


      यशाची पायरी चढतांना

     अपयशाला कधी विसरलो नाही.


तीव्र वेदनेच्या रानात पोळतांना

नशिबावर कधी हळहळलो नाही.


     जीवन वळणवाटेवर चालतांना

      ठेचाळून कधी पडलो नाही.Rate this content
Log in