Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manisha Awekar

Romance

3  

Manisha Awekar

Romance

प्रेम सत्यातले

प्रेम सत्यातले

1 min
22


नको रमू अंतराळी

नको नभास न्याहळू

प्रीत चंद्र चांदण्यांची

नको मजसी दाखवू


प्रेम माझे चिरंजीव 

नको दाखले तयास

अंतरीचे अंतरास

नको शब्दांचे सायास


जग आभासी प्रेमाचे

चार दिन नवतीचे

नको उपमा कुणाची

सत्य तेच पहायचे


आधुनिक हे जोडपे

व्यवहारी जग बघे

जाय रंगूनी प्रेमात

एकरुप होती दोघे


Rate this content
Log in