Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Dipali Lokhande

Others

3.8  

Dipali Lokhande

Others

पंढरीची वारी

पंढरीची वारी

1 min
292


पाऊले चालती

पंढरीच्या दारी

आषाढी कार्तिकेचा

महिमा आहे भारी॥१॥


पंढरीचा महिमा

वर्णावा किती

दिंड्या, पताका

वैष्णव नाचती ॥२॥


डोईवर तुळस

माता भगिनी घेती

हरिनामाचा जयघोष

वारकरी करती ॥३॥


डोईवर हिरवीगार तुळस

मुखी विठ्ठलाचा गजर

विठ्ठला भेटण्या वारकरी

करिती जागर ॥४॥


पायी वारी केली

तुझ्यासाठी हरी

देउन दर्शन

कृपा कर माझ्यावरी ॥५॥


ऊन पावसाची

नाही केली चिंता

किमया तुझी सारी

नतमस्तक तुझ्या मी दारी॥६॥


Rate this content
Log in