Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sanjay Gurav

Others

3  

Sanjay Gurav

Others

पावसाचं एक बरं असतं

पावसाचं एक बरं असतं

1 min
47


पावसाचं एक बरं असतं

तो करील तेच खरं असतं

आल्यावर थांबावं लागत नाही

जाताना सांगावं लागत नाही.


अंदाज त्याला पटत नाही

सहज कुणाला वटत नाही.

सोय आपली पाहत नाही

एका जागी तो राहत नाही.


पैसा ठरवतो नेहमीच खोटा

बिघडला तर अनर्थच मोठा.

हजार डोळे त्याचे हजार वाटा

कोरडा पडला तर होतो घाटा.


Rate this content
Log in