Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

mbpk creation

Romance Tragedy

3  

mbpk creation

Romance Tragedy

पाऊस हवासा...

पाऊस हवासा...

1 min
28


ढग बागडू लागले

नभी सारं आनंदानं

सरीसवे एका एका

कसे बहरले रान


पक्षी घरट्यात आज

ऊब मायेची घ्यायला

चोचीतले दाणा-पाणी

असे पिल्लांना खायला


गाई गुरे माळावर

चरे शिवारात ढोरं

धारेसव पावसाच्या

झाडी आसर्‍याला जोर


डोंगरास फुटे झरे 

झाले पाषाण दुधाळ

काळ्या-निळ्या मेघांचा

अभिषेकाचा आभाळ


तसा मला तो हवा

अंतर्मनी भिजायला

मनी पसरली आग

लागे खरी विझवायला


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance