Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rajendra Vaidya

Abstract Children

3.3  

Rajendra Vaidya

Abstract Children

नक्षत्रांचे दीप

नक्षत्रांचे दीप

1 min
235


जाई जुईच्य कळ्या

उमलुनी मंद गंध शिंपिती

नक्षत्रांचे दीप अंबरी शांत शांत तेवती

मला न कलता निळे चांदणे

उतरले तळ्यात

हात गुंफले जसे तुझे तू                 

माझिया गळ्यात कोमल,श्यामल

चांद कवडसे गाल तुझे चुंबिती (१)                              


पंख मिटवू नी सुख झोपली              

डोळ्यांची पाखरे                     

रूप चिमुकले तुझे पाहुनी               

मन वेडे पाझरे

आई म्हणुनी घुटमळतो हा जीव तुझ्या भोवती (२)                                  


जरी आकाशी लुकलुक नारा             

तू इवला तारा                       

कणाकणाने तू उजळावे             

काजल अंधारा                

झोपलासी तू नयनी माझ्या सुखस्वप्ने जागती  (३)                           


Rate this content
Log in