Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Bhagyashri Chavan Patil

Others

3  

Bhagyashri Chavan Patil

Others

नक्की काय असतं त्या पाखरांच्या ओठी

नक्की काय असतं त्या पाखरांच्या ओठी

1 min
266


नक्की काय असतं त्या पाखरांच्या ओठी

काहीतरी त्यांना ही बोलायचं असेल

कुणाचे तरी लक्ष गेले का कधी..??


राघू मैना बोलताना सतत गाणं त्यांच्या ओठी

पण पाखरू होऊन कधी बोलता येईल 

असा प्रयत्न केला का कधी..??


गप्प राहून ऐकावं अशी शक्कल लढवली

वाटल खुप वेळा जाणून घ्यावं

पण बोलतील का ते माझ्याशी कधी..??


एकमेकांकडे काही बोलताना मला दिसली

वाटलं तर काही वेळा ऐकावं

कुतूहल म्हणून कोणाच्या मनात आल का कधी..??


त्यांची मैत्री केली की सगळचं हव हवं असत वाटतं

त्यांची काळजी घेतली की मन ही अगदी शांत होत..

अस कोणाला वाटेल का एकदा कधी..??


निष्पाप निरागस मन आहे असे प्रत्येकाला जाणवत

पण आपण बोललो तरी त्यांना ही थोड बर वाटू लागत..

पण अस एकदा होईल का कधी..??


Rate this content
Log in