Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

kishor zote

Others

4.0  

kishor zote

Others

निसर्ग रक्षण ( सहाक्षरी )

निसर्ग रक्षण ( सहाक्षरी )

1 min
11.8K


निसर्ग रक्षण

करायचे कोणी ?

विद्रुप केलीय

ही धरती राणी !


कचराच सारा

हा सभोवताली

गर्द वनराई

अशी दूरावली


हा विरोधाभास

आता सोसवेना

निसर्गाचा ऱ्हास

डोळा पहावेना


मित्र तोच सदा

निसर्ग आपला

हिरवी ती झाडी

साथ देवू त्याला


Rate this content
Log in