Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Shobha Sanjay Bavdhankar

Others

4.0  

Shobha Sanjay Bavdhankar

Others

नागपंचमी

नागपंचमी

1 min
56


धो धो पावसाच्या श्रावणसरी 

आनंद होत आहे घरोघरी 

रेतीमातीत भरला सुंगध टवटवीत धुंद झाले

मन आला आला नागपंचमीचा सण 

नवी नव्हाळी आली माहेराला नागदेवता पुजायला 

तुडविले बागडत रान, करवंदाची जाळी 

पारंब्याला बांधली फुलांची झोळी 

तान्हुल्याला ठेवले झोळीतसमोर होते वारूळ 

डोलत होते नाग मजेने वाहीले त्यांना दुध 

नैवेद्याला बत्ताशे लाह्या 

मनी प्रार्थना सुखी ठेव राया  

पंचमीचा हा सण, प्रार्थना सासर माहेरासाठी 

आनंदाने दुध प्राशन करा नागदेवता सजवली ठेवली दुधाची वाटी 

दुध पिऊन व्हा तृप्त शांत 

प्रत्यक्षात घडू दे नागदेवता दृष्टांत ॥


Rate this content
Log in