Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manisha Awekar

Abstract

3  

Manisha Awekar

Abstract

नादमयी उषःकाल

नादमयी उषःकाल

1 min
11.7K


पाखरांची मधुर किलबिल

प्रभाती सूर रंगती

निळ्या आभाळी सलज्ज उषा

गुलाल उधळे पुनवती  (1)


प्रातःकाळी नाद मधुर

वासुदेवाच्या चिपळ्यांचा

मोरपिसांच्या टोपीसंगे

झुलतो नाद कन्हैय्याचा (2)


जात्यावरची घरघर

ओवीसंगे मधुरचि

मायमुखातुनी अमृत

आस पुरवी कानांची  (3)


भूपाळीचे स्वर येती

देवघरातून आजीचे

झोपेतुनि जाग येता

मन मोहरते माझे   (4)


खळखळ पाणी धावे

अवखळ मोटेतुनी

वाफे ओसंडुन जाती

चहूबाजू रानातुनी   (5)


निसर्ग नादे रमते

आजोळी मी नादखुळी

शहरातील गोंगाट

किटवे किनांची पाळी  (6)


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract