Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sarita Sawant Bhosale

Tragedy

3  

Sarita Sawant Bhosale

Tragedy

मुक्या सावल्यांची व्यथा

मुक्या सावल्यांची व्यथा

1 min
203


तिन्ही सांजेला उन्हाची तिरीपे

अन मनी आशा निराशा घेर धरत आहे

चलबिचल चाहूल कशाची तरी भासत आहे

असेच काहीसे अलवार घडत आहे


अंधार दाटणीला अन

काळोखाची वर्तुळे वळणा वळणावर नाचत आहे

भीतीचे सावट जणू मनी थैमान घालत आहे

असेच काहीसे विपरीत घडत आहे


ढगांशी एक झुंज अन

मेघ बरसुनी आले

परि डोळ्यात दुःखाचे बांध उभे अजूनही आहे

असेच काहीसे अकल्पित घडत आहे


क्षणात उठती डोह, क्षणात संथ लाटा

भावनांचे उथळ किनारे अन

वेदनांचा अंत आहे

सोबत असुनी सदा 

मुक्या सावल्यांच्या व्यथा येथे कोण जाणुनी आहे

असेच काहीसे घडत आहे


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy