Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rajendra Vaidya

Romance

4  

Rajendra Vaidya

Romance

मोगऱ्याचा गंध यावा

मोगऱ्याचा गंध यावा

1 min
58


प्रितीच्या हळव्या झुल्यावर जीव हा माझा झुलावा

बहरल्या माझ्या ऋतूला मोगऱ्याचा गंध यावा (१).      

      

आश्वासक श्वास तुझे, दीप देही पेटलेले  

विराहातुर वल्लरीला धुंद गहिरा स्पर्श व्हावा (२).      

              

 हे सुखाचे चांदणे मी माळण्याचे वय असे...

स्वप्नी स्वप्ने पाहण्याचा छंद डोळ्यांनी जपावा (३)    

                 

अंतरी मृदू भावना, बकुळ पुष्पे उमलली...                      

एक एका गंध कोषी प्राण मी माझा भरावा (४)     


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance