Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manisha Awekar

Others

3  

Manisha Awekar

Others

मन्मन व्यक्त - अव्यक्त

मन्मन व्यक्त - अव्यक्त

1 min
12K


अंबरी विहरते स्वच्छंद

मम प्रतिभा ही स्वैरमुक्त

लडी रेशमी काव्यगंधित

कधी मुक्तछंद , कधी छंदयुक्त


हिरव्या रानी , हिरव्या वेली

काव्य-शलाका बहरे मनी

मन आनंदी मुक्तनर्तनी

शब्द गुंफिते काव्यबंधनी


फुलपाखरांची भिरभिर

स्वच्छंद नर्तन वा-यावर

मनीची प्रतिभा नवथर

उतरे कविता पानावर


कधीकधी रुसते प्रतिभा

अंतरी हो कालवाकालव

थरचि साचति अव्यक्तांचे

काहूरांचे हो मनी तांडव


व्यक्त - अव्यक्ताच्या आवर्तात

कचाट्यात मन बापुडेचि

बाह्यावर्तने निर्णयाप्रत

राहू मी व्यक्त की अव्यक्तचि


Rate this content
Log in