Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

shubhangi gawande

Romance Tragedy

3  

shubhangi gawande

Romance Tragedy

मनाला वेड लागलं

मनाला वेड लागलं

1 min
26


सगळ्यांच्या दूर जावं

मुख चोरून ठेवावं

तुझ्या प्रेमात पडले

हे माझे चुकले


गेली मी निघून कुठे तर

तुझं होईल शांत मन

आठवण कधी आली तर

हसून मोकळं करायचं मन


वाटेच्या दोन्ही बाजूला

हात जोडून राहणार

तुझ्याच विचारात नेहमी

मन माझं गुंतणार


मित्रांच्या तोंडावर गोड

नि प्रेमात भांडणं ठरलं

चुकलं तर माझंच होतं

तुला मी दोषी ठरवलं


बोलली मीही खूप तुला 

वाईट वाटून घेऊ नकोस

आज तुझ्यासाठीच लिहिणार

उद्याला मुख नाही दिसणार


लक्षात ठेव वर्ष दोन कशी गेली

कळलं नाही प्रेमात भांडणं करून

केली मस्करी सोबत तुझ्या मी

समोरचं आयुष्य माझं

आता जाईल तुझ्या दूरून


लिहिताना आले होते डोळे 

माझेही भरून सांगितलं होतं ना

की करणार स्वतःला

मीच कंट्रोल म्हणून


शांत मनाने झोपशील आता

विचार दूर ठेऊन जरा

सोडून दिलं तुला तर 

होशील साहेब मोठा खरा


Rate this content
Log in