Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ravindra Gaikwad

Abstract Others

3  

Ravindra Gaikwad

Abstract Others

मन

मन

1 min
25


खरंच मन वेडं असतं किती समजवावं त्याला

काय कुणाच्या मनात असते नाही कळत कुणाला


कुणा ना कळले कसा घालावा मनास या आवर

सापडले न मर्म मनाचे, चंचल मन हे फार


कळले का कुणास कधी भेद खरे या मनाचे?

विचारा तुम्ही मनास तुमच्या सारे कळतील रंग त्याचे


मनात एक अन् जनात एक हा डाव मनाचा न्यारा

मनमानी ही चाले मनाचीच मोठा मनाचा पसारा


मन माझे हे मला न कळले, कळले नाही कुणाला

मनात चाले गुंता मनाचा ठाऊक तेही मनाला


मन कुठे, कधी नी कसे, काय ते सारेच मन जाणे

मनालाच ठाऊक कुणाची कधी जुळतील कशी मने


शोधून तरी ते सापडेल का मन मनात नसताना

मुळीच नसतो भरोसा मनाचा मी रडतोय हसताना...


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract