Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sanjay Gurav

Others

3  

Sanjay Gurav

Others

म्हणे पाऊसवेडी..!

म्हणे पाऊसवेडी..!

1 min
28


तो आल्यावर तोडलीस का

कधी पायातली सोनबेडी?

तो यायचा आहे म्हणून का

झालीस कधीतरी पुरती वेडी?

तो आलाच नाही तर वाटून

झालीस कधी का थोडीथोडी?

त्याला कोसळताना पाहून का

मारलीस कधीतरी आनंदे उडी?


फॅशन सोडून त्याच्यासाठीच

नेसलीस का कधी चोपून साडी?

सोबत त्याच्या असताना मुद्दाम

काढावी वाटली का कधी खोडी?

चिखलात उतरून सोडलीस कधी

पाण्यात कागदाची पांढरी होडी?

गालावरून ओघळणाऱ्या टपोऱ्या

थेंबांची चाखलीस का ओठांनी गोडी?


मग कशाला लिहतेस पावसावर अन

भाव मारतेस...."मी पाऊसवेडी..."


Rate this content
Log in