Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

akshata alias shubhada Tirodkar

Others

3  

akshata alias shubhada Tirodkar

Others

लालपरी

लालपरी

1 min
81


अनेकांच्या सुखदुःखाच्या प्रवासाची साथी 

सगळ्यांना वाटे ती जवळची 

सरळ रस्ता असो वा नागमोडी 

सुखरूप प्रवासी पोचवण्याची तिची जबाबदारी 

रुमाल असो वा सामान 

गर्दीत प्रवाशाची शक्कल सीट मिळवण्यासाठी 

खिडकीची सीट मिळणे म्हणजे अवोभाग्य 

होई प्रवास सुखमय 

अश्या ह्या लालपरीने वर्ष पाहिली खूप 

लाल रंगाने खुलते तिचे रूप 

म्हण्टलं तर ती फक्त प्रवासा साठी 

पण खूप जणांच्या ती मात्र लालपरी म्हूणन  कायम आठवणी 


Rate this content
Log in