Manisha Awekar

Others


3  

Manisha Awekar

Others


कसे सांगू तुला

कसे सांगू तुला

1 min 11.6K 1 min 11.6K

भाव अनामिक

मम मनातील 

कैक उसळती

कितीक दाटती     (1)


हृदय कोंदणी

प्रीत सजवली

अव्यक्त भावना

ओठीच अडली     (2)


भेटता आपण

नजरानजरी

भाव मनातील

ते हृदयांतरी       (3)


हे गूज प्रीतीचे

सांगावे तुजला

ओठी येऊनही

शब्द का अडला?    (4)


नाते हे प्रेमाचे

बंध रेशमाचे

एकरुपतेचे

प्रीतीबंधनाचे     (5)


जाणून नाथा घे

साथ दे मजला

भाव अंतरीचे

कसे सांगू तुला?    (6)


Rate this content
Log in