Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

अमोल धों सुर्यवंशी

Tragedy

4.0  

अमोल धों सुर्यवंशी

Tragedy

कर्म...

कर्म...

1 min
306


लबाडीच्या दुनियेमध्ये

माझ्याकडून 

पाप करून घेऊ नका 

मी कोणी पुण्यवान नाही

लुबाडले तुम्ही मला 

मीही लुबाडून खाईनं.. 

सोडुन दिले फकीर बनून राहणं 


सत्य हे सत्यच आहे 

हे सखे जुगार खेळातील पत्ते आहे 

खेळ आहे खोट्याचा सारा

कोणी सांगत लबाडीच्या दुनिये मध्ये 

कर्म करून उपाशी मारा.


जिंकलं सत्य तर गमावून बसाल, 

 मेल्यावर नाव काढतील, 

जिवंतपणे लाताडतील, 

हरवणं आपल्याला नाय जमणार, 

कर्म आहे माझं, 

मी माझ्याबरोबर घेऊन जाणार.


खोट्या जणास काय सांगावे, 

करेल ते इथेच फेडावे.

प्राणात एवढे बळ नाही की, 

हे ओझे पेलावेल...

लबाडीच्या दुनियेत, 

माझाकडून  पाप करून घेऊ नका 


भीक मागणार नाही 

देणार पण नाही.... 

सज्जन बनून मेलो तर 

ये भाड राजकारण करतील 

वाटून तुकडे करतील.... 

लबाडीच्या दुनियेत भाग्यवान हो 

म्हणून पाप करून घेऊ नका.. 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy