Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sanjay Gurav

Tragedy

3  

Sanjay Gurav

Tragedy

कारण देऊन जा..

कारण देऊन जा..

1 min
11.6K


कारण नव्हते काहीच भेटलीस तेव्हा

न कळवता जाण्याचे कारण देऊन जा

तुझ्या येण्याकडे लागलेले सदा डोळे

कड ओलावते जादा, कारण देऊन जा..


स्वप्नं जागवलीस रम्य किती जागेपणी

उडालेल्या निजेचे डोळस, कारण देऊन जा

वचने, शपथांची झोळी कशी उधळावी

पडलेल्या छिद्रांचे ठळक, कारण देऊन जा


गेलीस, जाणार होतीसच जर उठून डावातून

चुकलेल्या धोरणाचे ठोस, कारण देऊन जा

दुःख कसले अन् कशाचे व्यर्थ कवटाळावे मी

आठवांचे क्षण जरासे, मला तारण देऊन जा..


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy