Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ishwari Shirur

Inspirational

3  

Ishwari Shirur

Inspirational

जाऊ स्वप्नांच्या गावा...!

जाऊ स्वप्नांच्या गावा...!

1 min
11.8K


लेखणी माझी बहुरूपी

कधी स्वप्नांनी भरलेली

कधी वास्तवांशी झुंजणार...


स्वच्छंदी मी,

शब्द, लेखणी माझी पेरते

लेखणीचे बळ माझे

स्वप्नांच्या गावातच सजते....


दिसामाजी लिहित राहावे,

आकाशीच्या चंद्रमाला

लेखणीने स्मरावे

चांदण्यात कधी कधी

स्वतःलाही पाहावे...


Rate this content
Log in