Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ishwari Shirur

Children Stories Classics

3  

Ishwari Shirur

Children Stories Classics

जर मला बहिण असती तर

जर मला बहिण असती तर

1 min
77


तुझी खोडी माझा छंद असता

तुझी जखम वेदना सतावती मला 

तुझ्या रक्षणाची संधी असती 

जर मला एक बहिण असती


माझ्या खोडीचा मार छेलून

मनमुराद हसणारी छकुली 

राखीच्या रुपाने मनगटावर असती

जर मला एक बहिण असती


तुझ्यावर डोळे वर करुन 

बघण्याची हिंमत नसती

जर मी तुझा भाऊराया

अन् मला एक बहिण असती 


भाऊबीज अन रक्षाबंधनात

तुझी कमी भासत असते

दादा बोलायला तरी आता 

हक्काची बहिण हवी असते


तुझ्या आवडीची भेटवस्तू 

ओवाळणी म्हणून देईन

पुढच्या चौऱ्यांशी योनीनंतर 

विधात्या देशील का रे बहिण


Rate this content
Log in