Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

akshata alias shubhada Tirodkar

Others

4  

akshata alias shubhada Tirodkar

Others

गणपती बाप्पा

गणपती बाप्पा

1 min
91


मूषकावर स्वार होऊन गणपती बाप्पा आले 

लखलखीत मखरात ते विराजमान झाले

सुखाचे गाठोडे घेऊन आले

दुःखाचे निवारण करण्यास विघ्णहर्ता उभे 

अनेक नावे अनेक रूपे आहे देवा तुझी 

गोड नाव तुचे असे आमच्या ओठी 

 सुखकर्ता तू दुःखहर्ता हे गौरी नंदना 

तुच्या आगमनाने शांती मिळते मनाला 

अपार लीला तुझी अगाध आहे काया 

तुझ्या जय घोषाने मनाला मिळते ऊर्जा 

गणपती बाप्पा मोरया ।।।।।।।

मंगलमूर्ती मोरया ।।।।।।।


Rate this content
Log in