Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Manisha Awekar

Inspirational

3  

Manisha Awekar

Inspirational

गणेश आरती

गणेश आरती

1 min
351


जयदेवा जयदेवा, जय गजानना

आरती ओवाळू, प्रसन्न वदना


मुख मनोहर, तेज झळाळते

मुकुटामधूनी, रत्न प्रभा झळकते 

मूषक वाहन, प्रिय गजानना (1)


विद्या नि कलांचा, अधिपती राज

भक्त अंगावरी, घालिती रे साज

मोदक चवीचे, द्या विनायकांना (2)


विघ्नहर्ता करी, रक्षण भक्तांचे

आले संकटचि, दुर्धर रोगाचे

तारिसी आम्हांला, रक्षावे भक्तांना  (3)


Rate this content
Log in