Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Manisha Awekar

Abstract

3  

Manisha Awekar

Abstract

घड्याळ

घड्याळ

1 min
11.9K


घड्याळाची टिकटिक....

सतत चालू असणारी......

कधीही बघा , सतत पुढे पळणारी......

बाजूच्या सुखदुःखांची पर्वा 

नसते......

त्याची गती एकसारखीच असते......

सुखात पळत नाही....

दुःखात थांबत नाही.....

सतत चालत रहाणे , एवढेच 

त्याला माहित.....

कारण काट्यांचे एकमेकांशी

जुळत जाते गणित......

अडवणार कोण मला?.....

हाच त्याचा बाणा......

मागे घ्यावे , पुढे न्यावे.....

बळ नसे कुणा.......

त्यालाच माहित नसते....

अविरत किती चालायचे?

विधात्याच्या हाती.....

सूत्र असे चावीचे.......

चावी संपताच......

बंद जिथल्यातिथे......

विधात्याची इच्छा.......

कोण अडवू शके.........


Rate this content
Log in