Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ujwala Rahane

Romance

3  

Ujwala Rahane

Romance

"दोन ध्रुवावर दोघे आपण"

"दोन ध्रुवावर दोघे आपण"

1 min
12K


लॉक डाऊनच्या दिवसामधली एक आगळीवेगळी प्रेम कहाणी.

  ६० दिवस घरात अडकलेले राजा आणि राणी.

 राजा विचारी राणीला काय ग हे सगळं चालले ?


 आता कुठे आपले ह्रदय

   होते बोलू लागले.


 राणी सांगे राजाला

   लॉक डाऊन मधले

 आपुले प्रेम थोडे वेगळे.


  खुप स्वप्न मनात

    होते रंगवली,

  कोरोनाने क्षणात

   धुळीला मिळवली.


  प्रत्येक प्रेमविराना हे भोगणे आहेच कारे?


  निमित्त कोणीही असू दे

   हे भोगणे भाग रे.


    दोन शरीरे दुर तरी, 

  अंतरीची वेदना दोन

   हृदय जाणती.


  एकमेकांसमोर जरी

    आपण पण

  एक वेगळीच सल

    मनात रे.


  दोन जिवाला हृदयात

  बांधलेले आगळंवेगळं

    प्रेमविर रे.


 दोघे आपण दोन

   ध्रुवावर, 

 मिलनाची ओढ अनावर. Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance