Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Kalpana Deshmukh

Others

4.5  

Kalpana Deshmukh

Others

धुंद हवा

धुंद हवा

1 min
34


(अष्टाक्षरी रचना)

 

सांजवेळी साद घाले

मनातील भाव फुले

धुंद हवेतील गंध

पाहुनिया तन झुले ।।


धुंद हवा स्पर्शुनिया

मम काया शहारली

हुरहूर वाटे जीवा

लाजुनिया बावरली ।।


निशाराणी खुणावते

गाते प्रीतीचा मारवा

मिट्ट काळोखात सखी

लपे मिठीत चांदवा ।।


धुंद हवा चहूकडे

धुके दाटले क्षणात

भाव नाचरे बिलोरे

ओढ बेबंद श्वासात ।।


Rate this content
Log in