Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

MAHENDRA SONEWANE

Inspirational Others


3  

MAHENDRA SONEWANE

Inspirational Others


डोळ्याचे अभंग

डोळ्याचे अभंग

1 min 11.6K 1 min 11.6K

डोळे हे सुंदर । चेहऱ्याचे सौंदर्य ।

सृष्टीचे सौंदर्य । डोळे पाही ॥


डोळे मटकले । अर्थाचे अनर्थ ।

डोळ्यातून आपुले । भाव स्पष्ट होई ॥ 


संवेदनाचे पाझर । डोळ्याच्या कोपऱ्यात । 

डोळे निरागस । ओसंडून वाहती ।। 


खुशी किंवा राग । चमकतात डोळे । 

समजून घे तू । निरखूनी पाही ।|


शब्द जे अपुरे । तुझे ते करिती ।

भावनेत दडले । मनावर माया करिती ॥ 


तलवारीच्या सम । डोळे घाव करिती । 

डोळे मोत्यासमे । अश्रू ओघळती ॥ 


डोळे कमलनयनी । स्वप्नात दंगलेले । 

प्रेमाच्या रंगात । मन करते नशिले ॥


Rate this content
Log in

More marathi poem from MAHENDRA SONEWANE

Similar marathi poem from Inspirational