Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manisha Awekar

Inspirational

3  

Manisha Awekar

Inspirational

छत्रपती शिवाजी महाराज

छत्रपती शिवाजी महाराज

1 min
109


काव्यप्रकार अभंग


रचना ६/६/६/४


छत्रपती राजे/ भूषण राष्ट्राला

प्रिय रयतेला/ महाराज (1)


गुरु दादाजींनी/ शिक्षण दिधले

परिपूर्ण दिले/ संस्कारही (2)


फौज मावळ्यांची/ छोटीशीच परि

मुघलांना जेरी/ युक्तीनेच (3)


गुरु रामदास/ खलिते धाडिले

मार्ग दावियले/ यथार्थचि (4)


खाण सौंदर्याची/ सून कल्याणची

माता मानूनचि/ धाडियले (5)


पारख नेटकी/ रचना व्यूहाची

योजना युक्तिची/ सुटकेसी (6)


थोर शूर वीर/ छावा शिवबाचा

अबोल पित्याचा/ जीव फार (7)


किर्ती पराक्रमे/ राजा ज्येष्ठ श्रेष्ठ

मानी महाराष्ट्र/ वंदनीय (8)


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational