Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Manisha Awekar

Children Stories Children


3  

Manisha Awekar

Children Stories Children


छकुलीचे स्वप्न

छकुलीचे स्वप्न

1 min 28 1 min 28

काव्यप्रकार  अष्टाक्षरी


छोटी छकुली दमली

पटकन झोपी गेली

बनातली फुलराणी

हलकेच स्वप्नी आली   (1)


गोड तिची हास्यमुद्रा

हात घेतला हातात

छकुलीला हर्ष मनी

कळी खुलली मनात   (2)


फुलराणी नेई तिला

गोड फुलांच्या बनात

रंग गंधाने भरला

दरवळ मानसात      (3)


लाल गुलाबी पिवळी

फुले गुलाबाची बनी

चाफा मोगरा चमेली

रातराणी जाई जुई    (4)


फुलराणी फूल देई

घेई छकुली हातात

ओठांवर हसू येई

रमे स्वप्न जगतात     (5)


Rate this content
Log in