Manisha Awekar

Children Stories Children


3  

Manisha Awekar

Children Stories Children


छकुलीचे स्वप्न

छकुलीचे स्वप्न

1 min 3 1 min 3

काव्यप्रकार  अष्टाक्षरी


छोटी छकुली दमली

पटकन झोपी गेली

बनातली फुलराणी

हलकेच स्वप्नी आली   (1)


गोड तिची हास्यमुद्रा

हात घेतला हातात

छकुलीला हर्ष मनी

कळी खुलली मनात   (2)


फुलराणी नेई तिला

गोड फुलांच्या बनात

रंग गंधाने भरला

दरवळ मानसात      (3)


लाल गुलाबी पिवळी

फुले गुलाबाची बनी

चाफा मोगरा चमेली

रातराणी जाई जुई    (4)


फुलराणी फूल देई

घेई छकुली हातात

ओठांवर हसू येई

रमे स्वप्न जगतात     (5)


Rate this content
Log in