Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rajendra Vaidya

Abstract Romance

3  

Rajendra Vaidya

Abstract Romance

बरसला मेघ

बरसला मेघ

1 min
192


बरसला मेघ निळा सावळा.               

हा नच पाऊस प्रीत हरीची.                      

नाही घालीत मला

यमुना काठी उभी एकटी.               

पाहत होते वाट कधीची.                

तू नच येता आज खट्याळा.                      

मेघ धाडीला निळा...1.        


वन वाऱ्याची वाजत वेणू.               

चरताचरता भिजल्या धेनु.             

बावरल्या त्या, बावरले मी.                       

गोविंदा घननिळा...2.        


केलीस कृष्णा भलती खोडी.            

गवळण ही मुलखाची वेडी.             

जलथेंबातूनी तव नुपुरांचा.                      

मधुर नाद नादला....3.  


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract