Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Murlidhar Diwekar

Tragedy

4.0  

Murlidhar Diwekar

Tragedy

भयाण झालं सारं!!

भयाण झालं सारं!!

1 min
326


    रस्त्यावर चीट पांखरू दिसेना 

    कोंबड,कुत्र,दिसेना,भयाण झालं सारं। 


    सारं कसं भयभीत झालं 

    ओढून आलेल्या संकटाप्रमाणे 

    भकास झालं सारं। 


     मानुस मानसाला ओळख देईना 

     भाऊ भावाला ओळख देईना 

     कशामुळे झालं हे सारं ।


     कामधंदे रोजगार बुडाले, 

     व्यापारी कंगाल झाले 

     मनातल्या भीतीने झालं हे सारं। 


     टेस्ट करावी कि करू नये, 

     कळेना कुणाला 

     राम भरोसे झालं सारं ।

     सार कसं चिडीचूप ,सांगणे नाही,

     बोलणे नाही , फिरणे नाही 

     थंडगार पडलं हे सारं।


     रस्त्यावर चीट पांखरू दिसेना  

     कोंबडी, कुत्र, दिसेना, भयाण झालं सारं।।                   


Rate this content
Log in