Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Manisha Awekar

Others

3  

Manisha Awekar

Others

बहुरंगी जीवन

बहुरंगी जीवन

1 min
39


काव्यप्रकार  अष्टाक्षरी


जीवनाचे वरदान

देई ईश्वर मानवा

पूर्व प्राक्तनांनुसारे

सुख-दुःखांच्या जाणीवा (1)


जीवनाची वाट असे

कधी मऊ हरळीची

कधी कंटकांची दाटी

कधी वाट वळणांची   (2)


कधी सुखांचा वर्षाव

कधी चांदणगालिचा

कधी दुःखाच्या खाईत

क्षण अश्रूप्रपाताचा    (3)


जीवनात आस कोणा

विश्वशांती मिळण्याची

सुख-दुःख गमे त्यासी

नित्य समसमानची    (4)


जीवनाचा घेई वेध  

कोणी खऱ्या गांभिर्याने

भक्तीसेवा कर्तव्यांत

जीवनासी समर्पिणे    (5)


यज्ञवेदी जीवनाची

ध्येयनिष्ठ बनविती

सुख आशा नि अपेक्षा   

सहजचि अर्पियति    (6)


दान पाठपूजेपेक्षा

श्रेष्ठ मानवताधर्म

पुण्याईच्या भारे झोळी

वाहे भरुनी सत्कर्म     (7)


जीवनाचा रंगमंच

सदा फिरताचि असे

अज्ञातचि मानवासी

क्षण अखेरचा असे   (8)


Rate this content
Log in