Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Priti Dabade

Tragedy Others

3  

Priti Dabade

Tragedy Others

भेट

भेट

1 min
21


तुझी नि माझी भेट

होता होता राहिली

अन् ती सल 

आयुष्यभर बोचत राहिली


ते पत्रात रंगवलेले क्षण

कागदावरच राहिले

बोलायचं होतं खूप काही

पण मनातच राहिले


ती नजरेची चुकामुक

सर्वांसमोर झाली

पण एकांतात मात्र

जपता नाही आली


खूप सारी स्वप्नं 

तुझ्याबरोबर पाहिली

पण प्रत्यक्षात मात्र

उतरवता नाहीत आली


मार्ग झाले आपुले 

जरी आता विभक्त

तुला एकदा पाहण्याची

लालसा आहे फक्त


Rate this content
Log in