Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ajay Nannar

Inspirational Others

3  

Ajay Nannar

Inspirational Others

भारत

भारत

1 min
198


  या जन्माचा नजराणा,  

मायभूमीस पेश व्हावा....  

तिरंगाच माझा,  गणवेश व्हावा....

 सांडावे रुधीर,            

या मातृभूमीसाठी...            

हरेक जन्मी,            

भारत माझा देश व्हावा....

रंग बलिदानाचा

त्या तिरंग्यात पहावा.... 

उत्साह देशप्रेमाचा अंगी संचारावा.... 

जयघोष भारताचा आसमंती गुंजावा.. 

सण हा स्वातंत्र्याचा सदैव चिरायु व्हावा...


Rate this content
Log in