Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sanjay Gurav

Others

4  

Sanjay Gurav

Others

बेट...

बेट...

1 min
187


समुद्रावरचं बेट

कधीच भेटत नाही

किनाऱ्याला...कारण,

त्याला असतो किनारा

स्वतःचा.

अथांग असूनही समुद्र

स्पर्श करू शकत नाही

बेटाच्या टोकाला...

तेवढाच एक बांध,

उधाणाच्या रोखाला.

आलीच भरती तर लाटाच

अभिषेक घालतात हर्षाने

हळवं एकटं मनही बेटाचं

सुखावतं खारट स्पर्शाने.

समुद्र आहे म्हणून तर

अस्तित्व असतं बेटाला

नाहीतर कशाला भेटलं असतं

वाळवंटातल्या रुक्ष दगडाला?Rate this content
Log in