Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Urmila More

Romance Tragedy Others

4.0  

Urmila More

Romance Tragedy Others

असं का होतं?

असं का होतं?

1 min
32


असं का होतं..?

असं का होतं..

ज्या व्यक्तीवर आपण

प्रेम करतो त्याला ते

कधीच सांगता येत नाही


असं का होतं....

की त्या व्यक्तीला एकदा

पाहण्यासाठी अनेकदा जीव

कासावीस होतो...


असं का होतं...

की त्या व्यक्तीला

दुरून जरी पाहिलं

तरी मन समाधानी होतं..


असं का होतं..

की ज्या व्यक्तीबरोबर पूर्ण आयुष्य सोबत जगण्याचं स्वप्न पाहत असतो..

पण त्याच व्यक्ती सोबत साधं एक दिवसही जगायला मिळत नाही..

असं का होतं..?

असं का होतं..?


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance