Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Priti Dabade

Tragedy Others

3  

Priti Dabade

Tragedy Others

अश्रू

अश्रू

1 min
44


होतात अनावर

अश्रू कधीतरी

आपोआप गळतात

रोखले जरी


अश्रूंचे प्रकार

ते किती

आनंदी अन्

दुसरे भिती


संकटात थांबत

नाहीत अजिबात

एकसारखे टपटप

गालावरून ओघळतात


काही असतात 

खूप भावूक

का रडतोय

नसते ठावूक


आनंदाश्रूंची कमाल

मनाजोगे झाल्यावर

समाधान दिसते

डोळे भरल्यावर


सुख-दुःखाचे साथी

अश्रू असतात

कदाचित स्त्रियांना

आपलेसे करतात


राग, अपमान

येई आडवा

करी मन 

अश्रूंचा दावा


Rate this content
Log in