Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

kalpana dhage

Others

3.8  

kalpana dhage

Others

आयुष्य

आयुष्य

1 min
11.5K


काय सांगावे आयुष्य मानवाचे

आहे घरातल्या घरात बसून

कोणी करे रेसिपी कलाकुसर

कोणी विणकाम भरतकाम//1//


छंद सगळे काही पुरवावेत

वाचावीत पुस्तके

करावीत आसने

अन राखावी मनःशांती//2//


तपस्या आहे ही मानवाची

लढा देऊ कोरोनाशी

आशा ही मानवाची

आयुष्य जगण्याची//3 //


Rate this content
Log in