Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Savita Kale

Others

4  

Savita Kale

Others

आठवणींत जगण्याची सवय झाली आहे

आठवणींत जगण्याची सवय झाली आहे

1 min
62


तुझ्या आठवणींचे मोरपीस

गालावर अलगद फिरवून

क्षणिक आनंदात समाधान मानण्याची

आता मला सवय झाली आहे।। १।। 


पावसाच्या पाण्यात चेह-यावरचे आसू

लपवण्याची कला मला आली आहे

तुझ्या सोबतीच्या भुतकाळात रमण्याची

आता सवय मला झाली आहे।। २।। 


डोळे बंद करून रूप तुझे पाहण्याची

आता मला सवय झाली आहे

तुझ्या विरहात जीवन जगायची

आता मनाने तयारी केली आहे।। ३।। 


Rate this content
Log in