Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manisha Awekar

Abstract

3  

Manisha Awekar

Abstract

आठवांचा हिंदोळा

आठवांचा हिंदोळा

1 min
259


कधी अचानक मन

वेगे झुले झुल्यावरी

आठवांची वावटळ

मन वेडेपिसे करी    (1)


रम्य बालपणातली

मजा वेड लावतसे

उष्टी चिंचा बोरे आवळे

खाल्ले अधाशासारखे  (2)


शैशवानंतर आले

मुग्ध यौवन दालन

मनी गोड गुंजतसे

प्रिय व्यक्तीचे दर्शन   (3)


घर संसार मध्यमा

पार पाडे कर्तव्यचि

संधीकाली हो कातर

दृष्टी दूर पैलतीरी   (4)


भावनांचे आवर्तन

ललकारी टप्पा देतो

आठवांच्या झुल्यावरी

वावटळ शमवितो   (5)


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract